Hur man hanterar en kajak

kajak3Att ge sig ut på en tur i naturen genom att paddla kajak är både upplevelserikt och roligt, samtidigt som det är en sport som passar för alla åldrar. Man får chansen att uppleva miljön från ett rofyllt och annorlunda perspektiv medan man kombinerar träning med utflykt. Dessutom är det relativt lätt att lära sig att ta sig fram på vattnet, det gäller bara att ha den rätta tekniken och att veta vilken utrustning som krävs. För att kunna paddla kajak krävs, förutom båten, en paddel, flytväst och ett kapell att fästa mellan midjan och sittbrunnen så att det inte läcker in vatten på personen i kajaken eller på dennes packning.

På- och avstigning

Det första steget för att komma iväg på sin färd är att ta sig i den utan att båten välter eller att man blir för blöt. Provar man för första gånger är det rekommenderat att använda sig av en kajak som har en stor sittbrunn, just för att undvika liknande komplikationer. När paddlaren väl sitter bekvämt i kanoten och har fäst kapellet ordentligt, är det dags att ge sig av.

Hur hanterar man en kajak?

Det kan vara olika svårt att få kajaken dit man vill, beroende på väder och vind, men drar man paddeln bakåt kommer man framåt om man har kroppen rakt. När man lärt sig att paddla rakt är nästa steg att lära sig att svänga. Det finns då två vanliga metoder att ta till. Den första kallas för ytterdrag och går ut på att man drar paddeln så långt från kajaken som möjligt och sedan drar den i vattnet mot båten, som i en cirkel. Gör man en stor rörelse blir svängningen stor och tvärtom. Den andra metoden kallas för akterroder och går ut på att vinkla bladet på paddeln från eller mot kajaken, beroende på vilket håll man vill åt. Dock saktar denna metod ner farten en aning.

Hantera farten på kajaken

När man ska sänka farten, tar man ned paddeln i vattnet och håller emot med armstyrka, men för att lyckas med det utan att båten börjar svänga ska man göra det växelvis på båda sidor. Vill man istället backa av någon anledning, gör man det tvärtom mot hur man gör för att köra rakt. Alltså paddlar man framåt för att komma bakåt.

Sammanfattning

  1. Ta på flytväst
  2. Gå försiktigt i kajaken och fäst kapellet
  3. Paddla framåt genom att dra paddeln bakåt
  4. Sväng genom ytterdrag
  5. Bromsa genom att sänka paddeln
  6. Backa genom att dra paddeln framåt